โครงการถวายพระพร เนื่องใน วันพ่อแห่งชาติ
   
      ด้วย สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้กำหนดจัดโครงการถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ภายใต้ชื่อ โครงการร้อยดวงใจ เทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา มหาราชา ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.30 – 10.30 น. ณ ห้องโถงและบริเวณน้ำพุ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษาของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธี มหาวิทยาลัย โดยประธานในพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และร่วมถึงคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้เข้าร่วมถวายพระพรดังกล่าวด้วย ซึ่งโครงการก็เป็นไปอย่างเรียบร้อย

ประมวลภาพกิจกรรม >>