โครงการจิตอาสา ฟื้นฟู เยียวยา เพื่อผู้ประสบภัย
   
      ด้วยแผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา และแผนกวินัยนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับกองทัพบก จัดโครงการจิตอาสา ฟื้นฟู เยียวยา เพื่อผู้ประสบภัย โดยมีกิจกรรมนันทนาการเพื่อคลายความเครียดให้ผู้ประสบภัยร่วมกับทหาร พร้อมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสมาคมชาวปักษ์ใต้ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2554 โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาทั้งปริญญาตรีและโท เข้าร่วมโครงการฯดังกล่าวจำนวน ประมาณ 80 คน

ประมวลภาพกิจกรรม >>