โครงการเกษมบัณฑิตร่วมใจสร้างแนวปะการังเทียมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   
      ด้วย สโมสรนักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการเกษมบัณฑิตร่วมใจสร้างแนวปะการังเทียมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2554 ณ เกาะขาม จังหวัดชลบุรี โดย มีกิจกรรมแนะนำการปลูกปะการังเทียมโดย ร้องเอกสนั่น เจ้าจันทร์ หน่วยกองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 1 กองทัพเรือ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษา จำนวน 40 คน เข้าร่วมโครงการฯดังกล่าว การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบ ร้อย

ประมวลภาพกิจกรรม >>