5 ธันวามหาราช และจุดเทียนชัยถวายพระพร
   
      ด้วย สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  เข้าร่วมเดินเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ดังนั้น ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้มอบหมายให้แผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษาเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันที่ 5 ธันวาคม 2553 ณ มณฑลท้องสนามหลวง โยในปีนี้ มีนักศึกษาและคณาจารย์เข้าร่วมจำนวน 60 คน ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย

      ประมวลภาพกิจกรรม >>