โครงการการแข่งขันโบว์ลิ่ง  การกุศล  สสอท.ชิงถ้วย เกียรติยศ  นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
   
      ด้วย แผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา  ได้รับมอบหมาย  จากหัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เข้าร่วม โครงการการแข่งขันโบว์ลิ่ง  การกุศล สสอท   ณ   ศูนย์การค้าเมเจอร์รัชโยธิน   ในวันที่   27  พฤศจิกายน   2553     ระหว่างเวลา   09.00- 14.00 น .  โดยมี     อาจารย์ชิงชัย   หวังพิทักษ์  และ อาจารย์นารถฤดี รักขันโท   รวมทั้งสโมสรนักศึกษา ได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย
ผลการแข่งขัน   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ประเภททีมกิตติมศักดิ์

      ประมวลภาพกิจกรรม >>