โครงการบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
   
       จัดโดย คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา โดยตั้งบู๊ทรับบริจาคเงิน และเครื่องอุปดภค บริโภค เพื่อช่วยผุ้ ประสบภัยน้ำท่วม ระหว่างวันที่ 13 – 21 กันยายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ทั้ง 2 วิทยาเขต

ประมวลภาพกิจกรรม >>