ประกาศกิจกรรมการประชุมเชียร์รับน้อง
   
โครงการกิจกรรม ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฏาคม

1.โครงการประชุมเชียร์น้องใหม่ ปี 2555 จัดระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน ถึง 6 กรกฎาคม 2555

2. โครงการเปิดโลกกิจกรรม ปี 2555 จัดระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2555 วิทยาเขต พัฒนาการ และ วันที่ 28 มิถุนายน 2555 วิทยเขตร่มเกล้า 09.00 - 15.00 ในวันนั้นจะมีของจากหลากหลายคณะมาขายกันเยอะมาก พร้อมทั้งกิจกรรมมากมายให้กับน้องใหม่ทุกคน อยากให้น้องใหม่เข้าร่วมนะค่ะ เพราะจะมีสมุดบันทึกกิจกรรมให้กับน้องๆๆ

3. โครงการพิธีไหว้ครู ปี 2555 จัดในวันที่ พฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555 ระหว่างเวลา 09.00 -11.30 น. พัฒนาการ (เวาลอาจามีกาารเปลี่ยนแปลง)

4. โครงการรับน้องใหม่ ปี 2555 จัดในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2555 ระหว่างเวลา 07.00 - 18.00 น. มาร่วมกิจกรรมกันนะค่ะ

หมายเหตุ ทุกกิจกรรมเราจะมีใบทรานสคริปให้นะค่ะ สงสัย สอบถามที่ 1302 แผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา