แผนกกิจกรรมได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมสุขหรรษา ณ หอพัก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า
   
      ด้วยแผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมสุขหรรษากับหอพักของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 โดยมี อาจารย์วัชรา หมัดป้องตัว อาจารย์พีรัชฌ์ สมุทรโชติช่วง อาจารย์ชิงชัย หวังพิทักษ์ และอาจารย์นารถฤดี รักขันโท รวมถึงสโมสรนักศึกษาได้เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย