โครงการกีฬาน้องใหม่สัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2555 (FRESHY GAMES 2012)
   
       จัดโดย คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ระหว่างวันที่ 22 – 31 สิงหาคม 2555 เวลา 16.30 - 18.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า โดยจัดแบ่งประเภทกีฬาที่ทำการแข่งขัน ดังนี้ กีฬาสากล ได้แก่ ฟุตบอลชาย-หญิง วอลเลย์บอล ชาย-หญิง บาสเกตบอล ชาย-หญิง เปตอง ชาย-หญิง และ แบดมินตัน ชายคู่-หญิงคู่ / คู่ผสม และ กีฬาพื้นบ้าน การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประมวลภาพกิจกรรม >>