โครงการกีฬาสโมสรนักศึกษา สสอท. สัมพันธ์
   
          คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้เข้าร่วมโครงการกีฬาเชื่อมความสามัคคีเครือข่ายสโมสรนักศึกษา สสอท. ครั้งที่ 7 โดยสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการแข่งขันต่อจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ซึ่งได้กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 21.00 น. ณ สนามอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีการแข่งขันหลายประเภท เช่น แบดมินตัน แชร์บอล ฟุตซอล เทเบิลเทนนิส ปาเป้า และกีฬามหาสนุก ภาคค่ำ เป็นการแสดงของเจ้าภาพ มหาวิทยาลัยหอการค้าาไทย และงานเสร็จสิ้นเวลา 21.00 น.