โครงการกีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย (KASEM BUNDIT UNIVERSITY GAMES 2010 )
   
      ด้วย คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ได้กำหนดจัดกีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย 2553 ภายใต้ชื่อ " STAR GAMES 2010 " โดยมีคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ เป็นกิจกรรมนันทนาการ วันที่ 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 16.00 - 18.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้องและคณาจารย์ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษา มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพ พลานามัย ที่แข็งแรง สมบูรณ์ และได้ผ่อนคลายความตึงเครียดในระหว่างการเรียน โดยประกอบด้วยกีฬาสากลเช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เปตอง และแบดมินตัน และกีฬาฮาเฮ เช่นวิ่งวิวาก ชักคะเย่อ และวิ่ง 3 ขา การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเจ้าภาพในปีต่อไปคือ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี

      ประมวลภาพกิจกรรม >>