โครงการรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554
   
      ด้วย สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กำหนดจัดโครงการรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 ภายใต้ชื่อ " FRESHY GAMES 2011 " ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2554 ระหว่างเวลา 09.00 – 15 .00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขต ร่มเกล้า.เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างนักศึกษาใหม่ทุกคณะ .เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษากล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องกิจกรรมประกอบ ภาคเช้า ด้วยกิจกรรมเข้าซุ้มของแต่ละคณะ ภาคบ่ายเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

ประมวลภาพกิจกรรม >>