โครงการเกษมบัณฑิตร่วมใจสร้างแนวปะการังเทียมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   โครงการเสริมสร้างเทคนิคและการปรับตัวเข้าสังคมของนักศึกษา ปีการศึกษา 2553
         
โครงการประยุกต์แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปี 2553   โครงการการแข่งขันโบว์ลิ่ง การกุศล สสอท.ชิงถ้วย เกียรติยศ นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
         
โครงการปลูกจิตสำนึกนักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   โครงการถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ
         
โครงการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาส่วนกลางและส่วนคณะ ประจำปี 2554   โครงการเพิ่มประสบการณ์ความสามารถผู้นำนักศึกษา เรื่อง การเสริมสร้างประชาธิปไตย
         
5 ธันวามหาราช และจุดเทียนชัยถวายพระพร   โครงการอบรม  เรื่องการเสริมสร้างบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษารุ่นใหม
         
โครงการรับบริจาคทรัพย์สิน  สิ่งของ และเครื่องอุปโภคบริโภค   โครงการจิตอาสา ฟื้นฟู เยียวยาสถานศึกษาเพื่อน้อง ณ โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข พระนครศรีอยุธยา
         
โครงการเสริมสร้างวิสัยทัศน์นักศึกษาเกษมบัณฑิตสู่ความเป็นสากล ปี 2553   แผนกกิจกรรมได้เข้าร่วมการแถลงข่าว การแข่งขันฟุตซอล ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า
         
แผนกกิจกรรมได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมสุขหรรษา ณ หอพัก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า   การประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เรื่อง "ความสำเร็จของเครือข่ายกับการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย" ประจำปีการศึกษา 2553
         
โครงการลอยกระทงประทีปเกษมบัณฑิตสืบสานประเพณีไทยปี 2553   โครงการประกวด KBU MR. & MISS UNIVERSITY AWARD 2010
         
การเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาส่วนกลางและส่วนคณะ   โครงการกีฬาน้องใหม่สัมพันธ์ 2010
         
การประชุมวิชาการเรื่อง "มองมุมใหม่ในการพัฒนากิจการนักศึกษาภายใต้บริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลง"   โครงการน้องใหม่จิตอาสาพัฒนาสังคม
         
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติผู้นำนักศึกษาเครือข่ายภาคกลาง หลักสูตรผู้นำเพื่อการพัฒนาสร้างสรรค์   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติผู้นำนักศึกษาเครือข่ายภาคกลาง หลักสูตรผู้นำเพื่อการพัฒนาสร้างสรรค์
         
         
หน้าที่ : 1 2 3